BIO PIO

PIOtr Kaliński (ur. 1977, Kraków)

Artysta, grafik, fotografik, absolwent Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni książki prof. Romana Banaszewskiego (2001) przedstawiał opracowanie tekstu p.t. „R jak Roman” autorstwa J. Franczaka. Przedstawiona praca posiadała unikalną typografię, układ tekstu, ilustracje oraz projekt okładki.

W trakcie swojej wieloletniej twórczości stworzył liczne serie grafik zebrane w albumach autorskich, m.in.: „PrinciPIO”, „Chmurki i humorki”, „Samotność”, „Obiekty latające PIO”,  ”Paryż/Paris – notatki ze spacerów„. Jego prace zyskały uznanie szczególnie we Francji, czego dowodem jest monografia „Voyage en Auvergne” (2012). Ponadto jego prace zostały wykorzystane na okładkach najnowszych płyt niezależnego zespołu muzycznego LONGITAL (SK).

Założyciel stowarzyszenia „Świat PRZEDSTAWIONY” oraz klubu artystycznego LOKATOR (2001-2011), który obecnie przekształcił w księgarnię i wydawnictwo (www.lokatormedia.pl). W tym czasie założył i redagował magazyn Mrówkojad* oraz Art-zin „Mrówki w czekoladzie” (2004-2012), które przedstawiały najciekawsze prace z takich dziedzin jak fotografia, literatura, ilustracja i niezależne wydawnictwa. Ponadto był pomysłodawcą i organizatorem licznych akcji artystycznych m.in. SLOFFEST – prezentujący polskiej publiczności muzykę ze Słowacji; Psychodeliczny LOKATOR – przedstawiający polskich twórców na Słowacji.

Autor licznych wystaw w kraju i zagranicą m.in.: Kanton (CHINY), Zagrzeb (HR), Preszów (SK), Norymberga (DE), Clermont-Ferrand (FR), Riom (FR), Ambert (FR), Kraków, Rzeszów, Sanok.

Obecnie koncentruje się na pracy artystycznej oraz działalności wydawniczej. Od 2011 tworzy we własnym ATELIER PIO w Krakowie, gdzie prezentowana jest jego aktualna twórczość.

I JESZCZE TROCHĘ O LOKATORZE >>> TYGODNIK POWSZECHNY – M. I. NIEMCZYńSKA – „Trzy razy Lokator” – Grudzień 2014 >>>

foto by Gregory Michenaud 2011

PIO Kalinski is an engraver, ilustrator, and book publisher.

In 2001, he finished Academy of Fine Arts in Krakow (PL). He received a master degree in studio of Roman Banaszewski, where he designed an artistic layout of the book „R stands for Roman” by J.Franczak. This included designing the typography, composition, illustrations and cover design of the book.

Since then, he has created many graphics and illustrations for various publications, to name a few: „PrinciPIO”, „Chmurki i humorki”, „Samotność”, „Obiekty latające PIO” or „Paryż/Paris” (other publications HERE). His work has been especially appreciated in France, where his graphics have been published in the monograph „Voyage en Auvergne„ (2012). Moreover, his graphics are on two covers of last albums of the independent music group Lonagital (SK).

Over the years, he organized and participated in numerous exhibitions in China, France, Slovakia, Italy, Chroatia, Germany and Czech Rep.

Apart from his artistic career, he created and developed artistic club LOKATOR (2001-2011) that recently has been changed into a bookstore and publishing house (www.lokatormedia.pl). For many years he was an editor-in-chief of magazine „Mrowkojad*” and art-zin „Mrowki w czekoladzie”, both presenting interesting trends in various fields like photography, literature, book illustration and publishing. As an inventor and manager, he organized several artistic events like „SLOFFEST”, during which Polish audience was familiarized with Slovak music, and „Psychodeliczny LOKATOR” promoting Polish artists in Slovakia.

Currently, he works mostly on graphics and book editing. Since 2011, he owns a workshop ATELIER PIO, where he creates and presents his most current publications.

foto: Tomasz Wiech 2014

PIO KALIŃSKI (1977)

艺术家,平面设计师,摄影师,克拉科夫美术学院毕业。2001 年于 Roman Banaszewski 图书 工作室获得文凭。在多年的艺术生涯中,他的许多图像创作 灵感都来自于一些作家的文学作 品,如:Georges Perec、Fernando Pessoa、 Milan Kundera、Roland Topor、Franc Kafka 和 Jerzy Franczak。而且把它们 收集成了专辑,例如:《PrinciPIO》、《Samotność》(孤独)、《Paryż/Paris》(巴黎)、《 N o t a t k i n a m a r g i n e s a c h 》( 边 距 的 笔 记 )。从 他 的 专 刊《 V o y a g e s e n A u v e r g n e 》 (前往奥弗涅)可以看得出他的作品在法国备受赞赏。如今,他专 注于出版活动。自

2011年,他在自己位于克拉科夫的工作室ATELIER PIO里面创造他的艺术。

Selected exhibitions/入选的展览:
„Życie jest gdzie indziej” (Life Is Elsewhere/生活在别处) – MiTO Gallery, Warsaw/

华沙(PL/波) 2015
„Życie jest gdzie indziej” (Life Is Elsewhere/生活在别处) – MOSTOWA ARTCAFE

Gallery, Cracow/克拉科夫 (PL/波) 2014

„Notatki na marginesach Księgi Niepokoju” (Notes in the margins of “The Book of Disquiet”/ “惶然录”空白处的笔记) – ATELIER PIO, Cracow/克拉科夫 (PL/波) 2013

„Voyage en Auvergne” (Travel to Auvergne/前往奥弗涅) – Biennale du Carnet de voyage, Clermont Ferrand/克莱蒙费朗 (FR/法) 2012

„Paryż/Paris notatki z podróży” (Paris, notes from the travel/巴黎,旅游笔记) – KONFEDERACKA 4, Cracow/克拉科夫 (PL/波) 2012

„My books, my works(” 我的书,我的作品)- GALERIA INSTYTUTU POLSKIEGO (Gallery of Polish Institute) , Bratislava/布拉迪斯拉发 (SK/斯) 2012

„Ca grave, grave” – SALEL DE EXPOSITIONS MARIE d`Ambert (FR/法) 2010 „PrinciPIO – miniatury” (PrinciPIO – miniatures/ PrinciPIO – 微缩模型) – Biennale

du Carnet de voyage, Clermont Ferrand/克莱蒙费朗 (FR/法) 2010 „PrinciPIO” – LE ABATTOIR, Riom/里永 (FR/法) 2009

„e/a – egzemplarz autorski” (e/a – author’s personal copy/ e/a作者的个人副本)- KRAKARER HAUS Nürnberg/纽伦堡 (DE/德) 2009

„PrinciPIO” – BWA, Sanok/萨诺克 (PL/波) 2007
„PrinciPIO – miniatury”(PrinciPIO – miniatures/ PrinciPIO – 微缩模型) -

STARA DRUKARNIA, Rzeszow/热舒夫 (PL/波) 2007
„PrinciPIO – miniatury” (PrinciPIO – miniatures/ PrinciPIO – 微缩模型) -

CAMELOT GALLERY, Cracow/克拉科夫 (PL/波) 2007

„24h PIO – illustrationen” (24h PIO – illustrations/24小时 PIO – 插图) – KRAKARER HAUS, Nürnberg/纽伦堡 (DE) 2006